Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Góry Bystrzyckie i Orlickie
  • 1981-01-01
  • 22500,0000
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Góry Bystrzyckie i Orlickie" obejmuje zalesione obszary masywów z wyłączeniem miejscowości Poręba, Nowa Bystrzyca, Młoty, Wójtowice, Bobrowniki i Duszniki Zdrój. Pod względem geologicznym Góry Bystrzyckie tworzą wspólny blok prekambryjski z Górami Orlickimi i są równoległym do nich pasmem, opadającym tektonicznym stopniem do Kotliny Kłodzkiej. Na stokach i płaskich wierzchowinach występują lasy piętra regla dolnego, łąki górskie i polany. Na dziale wodnym Orlicy i Bystrzycy znajduje się rozległe torfowisko wysokie z reliktową roślinnością tundrową. Powierzchnia Obszaru wynosi 22 500 ha.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr 35/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu z dnia 28 października 1981 r. w sprawie utworzenia na terenie Województwa Wałbrzyskiego parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Wojewódzkiej Rady NarodowejDz. Urz. z dnia 9 listopada 1981 r. Nr 5, poz. 46

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 18/98 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu województwa Wałbrzyskiego Dz. Urz. Woj. WałbrzyskiegoDz. Urz. z dnia 31 grudnia 1998 r. Nr 34, poz. 259
2 Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Góry Bystrzyckie i Orlickie" Dz. Urz. Woj. DolnośląskiegoDz. Urz. z dnia 28 lutego 2008 r. Nr 53, poz. 715
3 Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Dz. Urz. z dnia 24 listopada 2008 r. Nr 303, poz. 3490

Położenie formy ochrony przyrody

  • dolnośląskie
  • kłodzki
  • Bystrzyca Kłodzka (miejsko-wiejska), Polanica-Zdrój (miejska), Lewin Kłodzki (wiejska), Szczytna (miejsko-wiejska), Duszniki-Zdrój (miejska), Międzylesie (miejsko-wiejska)

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Wojewódzki Konserwator Przyrody