Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Kopuły Chełmca
  • 1981-01-01
  • 1200,0000
  • Fragment dawnego obszaru chronionego krajobrazu "Kopuły Chełmca, Trójgarbu i Krzyżowej Góry koło Strzegomia", obejmujący obszary leśne tych wzniesień. Leżą one w obrębie Wzgórz Strzegomskich,które są granitową intruzją w obrębie zmetamorfizowanych łupków paleozoicznych. Powierzchnia OChK-u wynosi 1 200 ha.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr 35/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu z dnia 28 października 1981 r. w sprawie utworzenia na terenie Województwa Wałbrzyskiego parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady NarodowejDz. Urz. z dnia 9 listopada 1981 r. Nr 5, poz. 46

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 18/98 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu województwa Wałbrzyskiego Dz. Urz. Woj. WałbrzyskiegoDz. Urz. z dnia 31 grudnia 1998 r. Nr 34, poz. 259
2 Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 4 z dnia 07 sierpnia 2007 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Kopuły Chełmca" Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Dz. Urz. z dnia 16 sierpnia 2007 r. Nr 199, poz. 2487

Położenie formy ochrony przyrody

  • dolnośląskie
  • Wałbrzych, wałbrzyski
  • Szczawno-Zdrój (miejska), Stare Bogaczowice (wiejska), Wałbrzych (miejska), Boguszów-Gorce (miejska)

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Wojewódzki Konserwator Przyrody