Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Grodziec
  • 1998-01-01
  • 2180,0000
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Grodziec" prezentuje sobą znaczne walory przyrodnicze. Wzgórze Grodziec położone w centrum obszaru jest ściętym stożkiem wulkanicznym. Określony jest jako zjawisko unikatowe, tworzy swoisty krajobraz rzeźby wulkanicznej.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Legnickiego z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie uznania za Obszar Chronionego Krajobrazu Dz. Urz. Woj. LegnickiegoDz. Urz. z dnia 6 października 1998 r. Nr 28, poz. 250

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 31 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Grodziec"Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 317, poz. 39302008-12-10

Położenie formy ochrony przyrody

  • dolnośląskie
  • złotoryjski, bolesławiecki
  • Warta Bolesławiecka (wiejska), Zagrodno (wiejska)
  • Granica obszaru biegnie od wsi Garnczary w kierunku południowo-wschodnim brzegiem lasów oraz potokiem Zimnik do pierwszych zabudowań wsi Zagrodno, gdzie skręca na południowy-zachód brzegiem lasu. Następnie prowadzi drogą do wsi Grodziec obejmując zamek i dalej torami kolejowymi w kierunku wsi Raciborowice Dolne. Od torów kolejowych granica poprowadzona jest od strony zachodniej wzdłuż kompleksu leśnego do wsi Garnczary obejmując wieś Jurków.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Wojewoda Dolnośląski