Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Zalewu Koronowskiego
  • 1991-09-25
  • 27742,3800
  • Obszar ten położony jest na obszarze Doliny Brdy, do której od wschodu przylega Równina Świecka, od zachodu natomiast Pojezierze Krajeńskie. Charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczymi i turystycznymi. Malowniczość przyrodniczo-krajobrazowa tego obszaru wynika z występowania na jego powierzchni doliny rzeki Brdy, Zbiornika Koronowskiego, znacznej ilości jezior, lasów oraz urozmaiconego ukształtowania hipsometrycznego powierzchni. Powierzchnia ogólna wynosi około 277 km2. Na terenie jednostki znajduje się rezerwat przyrody Różanna - Dęby

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 9/1991 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia 22 obszarów krajobrazu chronionego w województwie bydgoskimDziennik Urzędowy Województwa BydgoskiegoDz. Urz. Woj. Bydg. z dnia 10 września 1991 r. Nr 17, poz. 127

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 34/2004 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 120, poz. 20142004-12-07
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 3/05 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-Pomorskim.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 28, poz. 5052005-03-16
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 11 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 72, poz. 13752005-06-09
4 ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2007 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 120, poz. 17812007-10-26
5 Rozporządzenie Nr 3/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-PomorskimDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 36, poz. 7782009-04-17
6 Uchwała Nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 99, poz. 7932011-04-22
7 UCHWAŁA NR X/256/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu KoronowskiegoDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 25772015-08-25
8 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 marca 2016 r. Sygn. akt II SA/Bd 1498/15Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 36432017-09-27
9 Uchwała nr IX/182/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu KoronowskiegoDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 47572019-09-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie
  • świecki, Bydgoszcz, tucholski, bydgoski
  • Lubiewo (wiejska), Pruszcz (wiejska), Osielsko (wiejska), Koronowo (miejsko-wiejska), Bydgoszcz (miejska), Gostycyn (wiejska), Sicienko (wiejska)
  • Granica bierze umowny początek przy rondzie w miejscowości Gostycyn, skąd biegnie na wschód południowym skrajem drogi wojewódzkiej nr 237 (ulica Główna). Dochodzi do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1038C (ulica Pilska) i odtąd prowadzi południową stroną tej drogi. Od skrzyżowania z drogą gminna nr 010562C prowadzi południowym skrajem tej drogi cały czas w kierunku wschodnim. Od mostu na cieku łączącym jeziora: Środkowe i Rudzianka prowadzi północnymi granicami działek 775/1, 766, 749/4, 749/5, 749/6, krótko na północ zachodnią granicą działki nr 746/2, przekracza rzekę Brdę i dalej w kierunku północnowschodnim północnymi granicami rzędu działek od 22/3 do 17. W końcowej części tej ostatniej zmienia kierunek na południowowschodni i prowadzi drogą leśną przez działki nr 17, 16, 15, 28, 27/8. Obejmuje działki nr 113, 111, 105/1, 10, 7/1, 7, 8/1. W tym miejscu zmienia kierunek na południowy i prowadzi zachodnią stroną drogi powiatowej nr 1036C do wsi Bysławek i dalej w ten sam sposób na południe od Bysławka aż do wsi Klonowo. Dochodzi do skrzyżowania z nieczynna linią kolejową Więcbork - Terespol i dalej południową stroną terenu kolejowego tej linii w kierunku wschodnim do działki nr 445/1. Następnie w kierunku południowym prowadzi zachodnią stroną drogi gminnej nr 010614C do wsi Sucha. Od skrzyżowania dróg w centrum wsi dalej prowadzi w kierunku wschodnim południową stroną ulicy Słonecznej, a od działki nr 324 zmienia kierunek na południowy obejmując rząd działek aż do nr 336, prowadzi wschodnim brzegiem jeziora Suskie Małe, obejmując także działkę nr 757. Dalej prowadzi w kierunku południowym zachodnią stroną drogi gminnej nr 010620C i dalej na południe przedłużeniem tej drogi do wsi Glinki. Następnie dalej w kierunku południowym zachodnią stroną drogi gminnej nr 050118C do południowej granicy działki nr 21167/3. Od tego miejsca zmienia kierunek na wschodni i północnowschodni prowadząc drogą leśną przez działki nr 21166, 21165, 21164/2, obejmuje od południa działki nr 21149, 21148, 21147/6 do drogi gminnej nr 050117C. Dalej w kierunku południowowschodnim prowadzi zachodnią stroną tej drogi i jej przedłużeniem tj. drogi nr 031128C (ulica Sosnowa). Dochodzi do drogi powiatowej nr 1266C i prowadzi dalej w kierunku zachodnim północną stroną tej drogi do przysiółka Ameryka wsi Nowy Jasiniec. Obejmując działkę nr 111 zmienia kierunek na południowy obejmując działki nr 112, 116. Dalej prowadzi wschodnim brzegiem jeziora Zamkowego, obejmuje działkę nr 126 i dochodzi do granicy administracyjnej gmin: Koronowo i Pruszcz. Tą granicą prowadzi w kierunku południowym, do działki nr 160/2, którą obejmuje od strony wschodniej i południowej. Dalej prowadzi w kierunku zachodnim obejmując działki nr 161, 162/1, 163/1, 154, 155, 157/2, dochodząc do drogi gminnej nr 050120C. Zachodnim skrajem tej drogi prowadzi dalej w kierunku południowym i południowozachodnim, a następnie dalej w tym kierunku drogą leśną przez działki leśne nr 22/1, 23, 24, 25, 26, 27. Następnie prowadzi południową granicą działek nr 27 i 28/1 po czym zmienia kierunek na południowy i prowadzi wschodnimi granicami działem nr 40/1, 40/3, 52/1, 63, 77, 93, 107, 125, 144, dalej południową granicą działki nr 144 i dalej znowu na południe wschodnią granica działki nr 160/2. Osiąga drogę powiatową nr 1525C i prowadzi w kierunku południowowschodnim jej zachodnim skrajem. Przekracza most na Kotomierzance i zmienia kierunek na południowozachodni prowadząc leśną drogą przez działki nr 36/1, 54/1 i dalej w tym samym kierunku północną stroną drogi gminnej nr 051227C. Dochodzi do mostu na Strudze (Kanał Augustowski) i zmienia kierunek na wschodni prowadząc jej północnym brzegiem do krańca działki nr 61/3. Z tego miejsca dalej na południowy-zachód granica działek nr 71, 80, 93/2, 93/1. Następnie na południowy-wschód drogą leśną przez działki nr 108, 107, 123, 122, 134, 133. Dalej w kierunku wschodnim prowadzi północną granica działek nr 140, 139, 138/3. Następnie na południe obejmując tę ostatnią od wschodu oraz kolejne: 13/1, 147/1, 158/3, 159/6. Przekracza linię kolejową i dalej na wschód obejmując działki nr 160/2, 160/1, 161, krótko na południe wschodnią granicą działki nr 176/1 i mniej więcej w połowie jej długości skręca na zachód przecinając działki nr 176/1 i 177/1. Dalej na południe obejmując działkę nr 178/1, jej granicą na zachód i następnie na północ. Od południa obejmuje działki nr 165, 166/1 i 167/8. Następnie na południe krótko ulicą Piaski i od działki nr 167/3 prowadzi wschodnim brzegiem rzeki Brdy do działki nr 99, którą obejmuje od południa. Przechodzi na zachodni brzeg Brdy, obejmuje działkę nr 70/11, 69 i 68/1 prowadząc wschodnim skrajem ulicy Koronowskiej (droga krajowa nr 25) aż do jej skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 243 (rondo) w Koronowie (ulica Nakielska). Obejmuje działkę nr 281/2, zmienia kierunek na północnowschodni i prowadzi południowym skrajem drogi (działka nr 104/2). Dalej na wschód południowym skrajem ulicy Tucholskiej i następnie na północ wschodnim skrajem ulicy Leśnej. Obejmuje działki nr 12187/4, 12184/2, 12184/3, 12182, 12179/1, 12175/2, 175/7, 175/4, 187/3, 13166, 156/1, 156/11, leśna część działki nr 13143/2, a następnie na północny-wschód południową stroną drogi (działka nr 170/15). Dalej na północ drogą leśną przez działkę nr 124/1, obejmuje działki nr 380/7, 107, 57 (jezioro Krzywe), część leśną działki nr 386, działkę nr 125/6, części leśne działek nr 390, 392, 395/1, 403, działki nr 405/1, 406, część leśną działki nr 62/4, działki nr 62/4, 62/7, 199, 167/3, 62/1, 46/1, 46/8, 243, część leśną działek nr 586, od 241 do 232/2, działki nr od 230 do 226/1, części leśne działek nr od 224 do 217, działkę nr 583. Dochodzi do drogi powiatowej nr 1514 (ul. Leśna), której południowym skrajem prowadzi na wschód do działki nr 213. Następnie na północ obejmując działki nr 17/1, 185, 423, 225, 226, 218/1, 456, 462, 461, 460, 209, 199/7, 314, 315, 317/2, 317/1. Dalej na zachód północną strona ulicy Kościelnej do drogi wojewódzkiej nr 237 (ulica Bydgoska), której wschodnią stroną na północ osiąga umowny punkt początkowy granicy.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego