Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Zalewu Koronowskiego
  • 1991-09-25
  • 28687,0000
  • Obszar ten położony jest na obszarze Doliny Brdy, do której od wschodu przylega Równina Świecka, od zachodu natomiast Pojezierze Krajeńskie. Charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczymi i turystycznymi. Malowniczość przyrodniczo-krajobrazowa tego obszaru wynika z występowania na jego powierzchni doliny rzeki Brdy, Zbiornika Koronowskiego, znacznej ilości jezior, lasów oraz urozmaiconego ukształtowania hipsometrycznego powierzchni. Powierzchnia ogólna wynosi około 278 km 2. Na terenie jednostki znajduje się rezerwat przyrody Różanna - Dęby.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 9/1991 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia 22 obszarów krajobrazu chronionego w województwie bydgoskimDziennik Urzędowy Województwa BydgoskiegoDz. Urz. Woj. Bydg. z dnia 10 września 1991 r. Nr 17, poz. 127

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 34/2004 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 120, poz. 20142004-12-07
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 3/05 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-Pomorskim.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 28, poz. 5052005-03-16
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 11 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 72, poz. 13752005-06-09
4 ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2007 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 120, poz. 17812007-10-26
5 Rozporządzenie Nr 3/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-PomorskimDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 36, poz. 7782009-04-17
6 Uchwała Nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 99, poz. 7932011-04-22
7 UCHWAŁA NR X/256/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu KoronowskiegoDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 25772015-08-25
8 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 marca 2016 r. Sygn. akt II SA/Bd 1498/15Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 36432017-09-27

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie
  • świecki, Bydgoszcz, tucholski, bydgoski
  • Lubiewo (wiejska), Pruszcz (wiejska), Osielsko (wiejska), Koronowo (miejsko-wiejska), Bydgoszcz (miejska), Gostycyn (wiejska), Sicienko (wiejska)
  • Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne i antropogeniczne linie terenowe oraz granice administracyjne. Północna granica obszaru rozpoczyna się w miejscowości Gostycyn skąd biegnie na wschód drogą wojewódzką nr 237 do południowej granicy otuliny Tucholskiego Parku Krajobrazowego, a dalej wzdłuż niej do miejscowości Bysławek, gdzie skręca na południe i utwardzoną drogą lokalną kieruje się częściowo przez lasy do Klonowa. Dalej na wschód, wzdłuż torów kolejowych nieczynnej linii Więcbork- Terespol, a następnie na długim odcinku drogą gruntową na południowy-wschód do wsi Sucha, przecinając po drodze lasy w oddziale 92 i 45. Po przejściu przez tę miejscowość wkracza na drogę wiejską, prowadzącą na południe, po czym kilkaset metrów dalej skręca na południowy-zachód, biegnie wzdłuż wschodnich brzegów Jeziora Suskiego Małego, dalej na południe częściowo drogą gruntową, później drogą utwardzoną do Glinek, omijając od wschodu wieś Cierplewo. Po przejściu przez wieś Glinki kieruje się dalej lokalną drogą utwardzoną na południe, mijając od wschodu ciąg jezior rynnowych i na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą przez las z Nowego Jasińca do Wymysłowa, skręca w nią kierując się wzdłuż żółtego szlaku turystycznego na południowy-wschód, aby po przejściu niecałego kilometra skręcić gwałtownie na północny-wschód. Przecinając tzw. Las Świekatowski w obrębach: 182, 165, 180, 178 i 162 dociera do drogi utwardzonej prowadzącej z Serocka do Glinek, wkracza na nią i kieruje się na południowy-wschód w stronę Serocka. Po minięciu wsi Wątrobowo wkracza na drogę prowadzącą z Serocka przez Nowy Jasiniec do Koronowa. Dalej tą drogą prowadzi na południowy- zachód w kierunku Nowego Jasińca i na wysokości Jeziora Zamkowego skręca na południowy-wschód, okrąża jezioro od wschodu i granicą administracyjną powiatów: bydgoskiego i sępoleńskiego podąża na południe. Po dojściu do ściany lasu skręca na północny- zachód, na odcinku około 1 km biegnie północną granicą lasu po czym znów skręca tym razem na południowy-zachód. Prowadzi kawałek wzdłuż zachodniej ściany lasu do zbiornika wodnego, po czym na zachód od jeziorka wkracza w las i drogą gruntową omija od północy i zachodu Stary Jasiniec. Następnie na wysokości drogi prowadzącej do Koronowa na granicy oddziałów: 28 i 40 skręca na południe pozostawiając po stronie zachodniej Koronowo, Kanał Lateralny, Jezioro Białe. Wzdłuż granic oddziałów leśnych dociera do granicy gminy Osielsko. Biegnie nią na krótkim odcinku po czym skręca na południowy-wschód i drogą utwardzoną dociera do drogi gruntowej tuż po przecięciu Kotomierzanki. Skręca w tę drogę i prowadzi na południowy - zachód omijając Bożenkowo Drugie. Następnie biegnie niewielkim odcinkiem w kierunku wschodnim wzdłuż Kanału Augustowskiego, dalej drogą gruntową leśną na południowy-zachód, przecinając drogę wojewódzką nr 244. W oddziale 92 skręca w kolejną drogę gruntową i biegnie dalej na południowy-wschód w kierunku Bydgoszczy. Na wysokości oddziału 139 skręca na południowy- wschód w drogę biegnącą do Niemcza, przecina tory kolejowe po czym okrążając od północy ścianę lasu skręca na południe. Biegnie wschodnią ścianą lasu do ogrodów działkowych, omija je od zachodu, przekracza granice miasta Bydgoszcz i wchodzi na drogę w miejscowości Rynkowo. Dalej prowadzi na zachód północną granicą Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, po czym odbija w kierunku północnym wzdłuż granic Bydgoszczy, pozostawiając po stronie zachodniej dzielnicę Bydgoszczy-Piaski. Na wysokości zakola Brdy obija na południowy-zachód, biegnie na krótkim odcinku wzdłuż rzeki, wkracza na drogę krajową nr 25 i kieruje się przez lasy na północ w kierunku Koronowa, mijając następujące miejscowości położone po zachodniej stronie Zalewu Koronowskiego: Tryszczyn, Gościeradz, Stopka, Stary Dwór. Po dotarciu do Koronowa skręca na wschód w drogę polną, a następnie utwardzoną, omijając tym samym miasto od północy. Po dojściu do drogi prowadzącej do miejscowości wypoczynkowej Przyrzecze skręca w nią i kieruje się na północny- zachód. Po przejściu około 0,5 km odbija od tej drogi i biegnie dalej po drogach gruntowych wzdłuż ściany lasu omijając od wschodu miasto Koronowo i Zalew Koronowski, aż do styku z Obszarem Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich, wzdłuż jego północno-wschodnich i północnych granic. Dalej znowu biegnie wzdłuż ściany lasu, na północ, aż do styku z kolejnym obszarem chronionego krajobrazu - Doliny Rzeki Sępolenki. Następnie granicą lasu na północny- wschód do torów kolejowych, dalej drogą na zachód do Pruszcza. Z Pruszcza drogą wojewódzką nr 237 na północ do styku z jeszcze jednym obszarem chronionego krajobrazu - Doliny Rzeki Kamionki i drogą wojewódzką 237 do połączenia z punktem wyjścia w Gostycynie.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego