Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Wzgórza Sokólskie
  • 1986-06-14
  • 38209,8000
  • Czynna ochrona ekosystemów Obszaru polega na zachowaniu różnorodności biologicznej terenów rozciągających się na wschód od Puszczy Knyszyńskiej, wyróżniających się rzeźbą terenu, wysokimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturowymi i wypoczynkowymi.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała N r XII/84/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 1986 r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego.Dz. Urz. Woj. BiałostockiegoDz. Urz. z 1986 r. Nr 12, poz. 1281986-05-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 5/98 Wojewody Białostockiego z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Sokolskie”Dz. Urz. Woj. BiałostockiegoDz. Urz. z 1998 r. Nr 10, poz. 491998-05-25
2 Rozporządzenie Nr 14/04 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Wzgórza Sokólskie" Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 142, poz. 18972004-09-20
3 Rozporządzenie Nr 8/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Wzgórza Sokólskie"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 54, poz. 7212005-03-08
4 Uchwała Nr VIII/77/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Wzgórza Sokólskie"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 165, poz. 19202011-06-17
5 UCHWAŁA NR XXIII/204/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Sokólskie”Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 15052016-03-25

Położenie formy ochrony przyrody

  • podlaskie
  • białostocki, sokólski
  • Szudziałowo (wiejska), Sokółka (miejsko-wiejska), Kuźnica (wiejska), Krynki (miejsko-wiejska), Gródek (wiejska)
  • położony jest w województwie podlaskim, w powiecie białostockim na terenie gminy Gródek (10 206,62 ha) oraz w powiecie sokólskim na terenie gmin: Krynki (11 868,30 ha), Kuźnica (4 566,31 ha), Sokółka (4 535,12 ha) i Szudziałowo (7 033,45 ha).

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Zarząd Województwa Podlaskiego