Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Dolina Przysowy
  • 1988-01-01
  • 5554,0000
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy obejmuje ochroną zabagnioną dolinę rzeki Przysowy o charakterze naturalnym, z łąkami i grupami drzew i zakrzaczeniami

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr 163/XXVI/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku z dnia 9 czerwca 1988 r. w sprawie ochrony krajobrazu w województwie płockim Dz. Urz. Woj. PłockiegoDz. Urz. z 1988 r. Nr 11, poz. 106

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 16/98 Wojewody Płockiego z dnia 27 kwietnia 1998 r. w sprawie dostosowania uchwały Nr 163/XXVI/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku z dnia 9 czerwca 1988 r. w sprawie ochrony krajobrazu w województwie płockim do wymagań ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrodyDz.Urz. Woj. PłockiegoDz.Urz. z 1998 r. Nr 4, poz. 381998-05-29
2 Rozporządzenie Nr 60 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 203, poz. 49382002-08-03
3 Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina PrzysowyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 157, poz. 61502006-08-11
4 Uchwała Nr 34/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące obszarów chronionego krajobrazu Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 24862013-02-27

Położenie formy ochrony przyrody

  • łódzkie, mazowieckie
  • kutnowski, łowicki, gostyniński
  • Żychlin (miejsko-wiejska), Sanniki (miejsko-wiejska), Kiernozia (wiejska), Szczawin Kościelny (wiejska), Pacyna (wiejska)

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Mazowieckiego