Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu
  • 1992-01-01
  • 24276,0000
  • Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje fragment Płaskowyżu Kolbuszowskiego o krajobazie rolniczo-leśnym. Występują tu bory mieszane, fragmenty grądów i buczyna karpacka. W zagłębieniach spotyka się olsy i torfowiska wysokie a nad potokami łęgi i szuwary oczeretowo - trzcinowe. Z roślin chronionych występują tu: wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, spłaszczony, goździsty, rosiczka okrągłolistna, podkolan biały, cis pospolity, barwinek pospolity.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 35 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie zasad zagospodarowania obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa rzeszowskiegoDz. Urz. Woj. RzeszowskiegoDz. Urz. z 1992 r. Nr 7, poz. 74

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 80/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 138, poz. 21062005-11-07
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 84/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzeń Wojewody Podkarpackiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 149, poz. 24352005-11-30
3 UCHWAŁA Nr LII/997/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca Rozporządzenie Nr 80/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 107, poz. 19602010-11-05
4 UCHWAŁA NR XXXIX/784/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 35872013-11-12
5 UCHWAŁA NR XXIV/442/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/784/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 21662016-07-07
6 UCHWAŁA NR XLII/736/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/784/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 32472017-10-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • podkarpackie
  • rzeszowski, kolbuszowski
  • Kamień (wiejska), Sokołów Małopolski (miejsko-wiejska), Kolbuszowa (miejsko-wiejska), Cmolas (wiejska), Raniżów (wiejska), Dzikowiec (wiejska), Głogów Małopolski (miejsko-wiejska)

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Podkarpackiego