Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Bobolickie Jeziora Lobeliowe
  • 2008-02-05
  • PLH320001
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 4759,2700

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 12 str.3832008-01-15

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bobolickie Jeziora Lobeliowe (PLH320001)Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej PolskiejDz. U. z 2017 r. Poz. 10952017-06-07

Położenie formy ochrony przyrody

  • zachodniopomorskie
  • koszaliński, szczecinecki
  • Bobolice (miejsko-wiejska), Szczecinek (wiejska), Biały Bór (miejsko-wiejska)

Ochrona

  • Nie

NieZarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie