Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Dolina Noteci
  • 2008-02-05
  • PLH300004
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 50531,9900

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 12 str.3832008-01-15

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Noteci (PLH300004)Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej PolskiejDz.U. z 2018 r., poz. 1521 2018-08-08

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie, wielkopolskie
  • czarnkowsko-trzcianecki, Bydgoszcz, bydgoski, pilski, nakielski, wągrowiecki, chodzieski
  • Białośliwie (wiejska), Białe Błota (wiejska), Lubasz (wiejska), Wieleń (miejsko-wiejska), Nakło nad Notecią (miejsko-wiejska), Szamocin (miejsko-wiejska), Trzcianka (miejsko-wiejska), Wyrzysk (miejsko-wiejska), Gołańcz (miejsko-wiejska), Czarnków (wiejska), Sadki (wiejska), Miasteczko Krajeńskie (wiejska), Bydgoszcz (miejska), Ujście (miejsko-wiejska), Chodzież (wiejska), Czarnków (miejska), Kcynia (miejsko-wiejska), Sicienko (wiejska), Kaczory (wiejska)

Ochrona

  • Nie

Tak


Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony
lp.TytułPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Noteci PLH300004 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1477)
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Noteci PLH300004 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3765)

Zarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy