Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Beskid Mały
  • 2009-03-06
  • PLH240023
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 7186,1600

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7973)(2009/91/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 43 str. 212009-02-13

Położenie formy ochrony przyrody

  • małopolskie, śląskie
  • wadowicki, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki, suski
  • Łękawica (wiejska), Bielsko-Biała (miejska), Porąbka (wiejska), Andrychów (miejsko-wiejska), Łodygowice (wiejska), Wilkowice (wiejska), Ślemień (wiejska), Stryszawa (wiejska), Kozy (wiejska), Czernichów (wiejska)

Ochrona

  • Nie

NieZarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach