Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Ostoja w Ujściu Wisły
  • 2009-03-06
  • PLH220044
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 883,5100

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 43 str. 632009-02-13

Położenie formy ochrony przyrody

  • pomorskie, obszar morski
  • Gdańsk, nowodworski
  • Gdańsk (miejska), Stegna (wiejska)

Ochrona

  • Nie

NieZarządzanie

Urząd Morski w Gdyni/Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku