Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Lasy Sieniawskie
  • 2011-03-01
  • PLH180054
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 18015,4200

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 33 str. 1462011-02-08

Położenie formy ochrony przyrody

  • podkarpackie
  • przeworski, lubaczowski, jarosławski
  • Stary Dzików (wiejska), Oleszyce (miejsko-wiejska), Adamówka (wiejska), Wiązownica (wiejska), Sieniawa (miejsko-wiejska)

Ochrona

  • Nie

NieZarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie