Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Wisłoka z dopływami
  • PLH180052
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 2011-03-01
  • 2651,0300

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 33 str. 1462011-02-08

Położenie formy ochrony przyrody

  • podkarpackie, małopolskie
  • dębicki, gorlicki, krośnieński, jasielski
  • Biecz (miejsko-wiejska), Brzostek (miejsko-wiejska), Jasło (wiejska), Lipinki (wiejska), Gorlice (wiejska), Jodłowa (wiejska), Sękowa (wiejska), Kołaczyce (miejsko-wiejska), Pilzno (miejsko-wiejska), Gorlice (miejska), Jasło (miejska), Skołyszyn (wiejska), Ropa (wiejska), Tarnowiec (wiejska), Krempna (wiejska), Osiek Jasielski (wiejska), Jedlicze (miejsko-wiejska), Nowy Żmigród (wiejska), Dębowiec (wiejska), Chorkówka (wiejska), Brzyska (wiejska)

Ochrona

  • Nie

NieZarządzanie

Regional Directorate for Environment Protection in Rzeszów