Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Ostoja Nadliwiecka
  • PLH140032
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 2011-03-01
  • 13622,7200

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 33 str. 1462011-02-08

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • wyszkowski, wołomiński, węgrowski, siedlecki, łosicki, Siedlce
  • Jadów (wiejska), Siedlce (miejska), Olszanka (wiejska), Suchożebry (wiejska), Liw (wiejska), Łochów (miejsko-wiejska), Mordy (miejsko-wiejska), Mokobody (wiejska), Korytnica (wiejska), Wyszków (miejsko-wiejska), Siedlce (wiejska), Grębków (wiejska), Węgrów (miejska), Wierzbno (wiejska)

Ochrona

  • Nie

Tak


Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony
lp.TytułPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032 [Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2014r. Poz. 3827]
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 października 2014r. zmieniajace zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032 [Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2014r. Poz. 9975]
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 marca 2016r. zmieniajace zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032 [Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2016r. Poz. 2531]

Zarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie