Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Ostoja Nadliwiecka
  • 2011-03-01
  • PLH140032
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 13622,7200

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 33 str. 1462011-02-08

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • wyszkowski, węgrowski, wołomiński, siedlecki, łosicki, Siedlce
  • Jadów (wiejska), Siedlce (miejska), Olszanka (wiejska), Suchożebry (wiejska), Liw (wiejska), Łochów (miejsko-wiejska), Mokobody (wiejska), Mordy (miejsko-wiejska), Korytnica (wiejska), Wyszków (miejsko-wiejska), Siedlce (wiejska), Grębków (wiejska), Węgrów (miejska), Wierzbno (wiejska)

Ochrona

  • Nie

NieZarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie