Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Uroczyska Puszczy Solskiej
  • PLH060034
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 2009-03-06
  • 34671,4900

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 43 str. 632009-02-13

Położenie formy ochrony przyrody

  • podkarpackie, lubelskie
  • biłgorajski, lubaczowski, zamojski, tomaszowski
  • Biłgoraj (miejska), Susiec (wiejska), Narol (miejsko-wiejska), Księżpol (wiejska), Łukowa (wiejska), Obsza (wiejska), Józefów (miejsko-wiejska), Aleksandrów (wiejska), Frampol (miejsko-wiejska), Cieszanów (miejsko-wiejska), Biłgoraj (wiejska), Radecznica (wiejska), Tereszpol (wiejska)

Ochrona

  • Nie

NieZarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie