Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Ostoja Nietoperzy Gór Sowich
  • PLH020071
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 2009-03-06
  • 21126,9800

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 43 str. 632009-02-13

Położenie formy ochrony przyrody

  • dolnośląskie
  • kłodzki, wałbrzyski, dzierżoniowski, ząbkowicki, świdnicki
  • Jedlina-Zdrój (miejska), Nowa Ruda (miejska), Bielawa (miejska), Dzierżoniów (wiejska), Pieszyce (miejsko-wiejska), Stoszowice (wiejska), Walim (wiejska), Głuszyca (miejsko-wiejska), Kłodzko (wiejska), Nowa Ruda (wiejska), Świdnica (wiejska)
  • zmiana przebiegu granicy w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny.

Ochrona

  • Nie

Tak


Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony
lp.TytułPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 września 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071 [Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2014r. Poz. 3941]
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2017r. zmieniajace zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071 [Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2017r. Poz. 802]

Zarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu