Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Puszcza Sandomierska
  • PLB180005
  • Dyrektywa ptasia
  • 2007-10-13
  • 129115,5900

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.09.2007 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000Dziennik UrzędowyDz.U.07.179.12752007-09-28

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptakówDziennik Ustaw Rzeczpospolitej PolskiejDz. U. 2011, Nr. 25 poz. 1332011-02-04

Położenie formy ochrony przyrody

  • podkarpackie
  • niżański, stalowowolski, rzeszowski, ropczycko-sędziszowski, kolbuszowski, mielecki, tarnobrzeski
  • Nowa Dęba (miejsko-wiejska), Sędziszów Małopolski (miejsko-wiejska), Kamień (wiejska), Baranów Sandomierski (miejsko-wiejska), Nisko (miejsko-wiejska), Sokołów Małopolski (miejsko-wiejska), Bojanów (wiejska), Grębów (wiejska), Padew Narodowa (wiejska), Świlcza (wiejska), Kolbuszowa (miejsko-wiejska), Stalowa Wola (miejska), Mielec (wiejska), Cmolas (wiejska), Raniżów (wiejska), Dzikowiec (wiejska), Zaleszany (wiejska), Majdan Królewski (wiejska), Jeżowe (wiejska), Mielec (miejska), Niwiska (wiejska), Tuszów Narodowy (wiejska), Głogów Małopolski (miejsko-wiejska)

Ochrona

  • Nie

Tak


Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony
lp.TytułPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska PLB180005

Zarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie