Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Beskid Niski
  • PLB180002
  • Dyrektywa ptasia
  • 2007-10-13
  • 151966,6100

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.09.2007 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000Dziennik UrzędowyDz.U.07.179.12752007-09-28

Położenie formy ochrony przyrody

  • podkarpackie, małopolskie
  • gorlicki, sanocki, krośnieński, nowosądecki, jasielski
  • Bukowsko (wiejska), Rymanów (miejsko-wiejska), Grybów (wiejska), Lipinki (wiejska), Gorlice (wiejska), Sękowa (wiejska), Uście Gorlickie (wiejska), Jaśliska (wiejska), Komańcza (wiejska), Łabowa (wiejska), Kamionka Wielka (wiejska), Krynica-Zdrój (miejsko-wiejska), Dukla (miejsko-wiejska), Iwonicz-Zdrój (miejsko-wiejska), Ropa (wiejska), Krempna (wiejska), Osiek Jasielski (wiejska), Nawojowa (wiejska), Zarszyn (wiejska), Nowy Żmigród (wiejska), Dębowiec (wiejska)

Ochrona

  • Nie

NieZarządzanie

Magurski Park Narodowy