Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Torfowiska Orawsko-Nowotarskie
  • 2007-10-13
  • PLB120007
  • Dyrektywa ptasia
  • 8218,5200

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.09.2007 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000Dziennik UrzędowyDz.U.07.179.12752007-09-28

Położenie formy ochrony przyrody

  • małopolskie
  • nowotarski
  • Czarny Dunajec (wiejska), Jabłonka (wiejska), Nowy Targ (wiejska), Nowy Targ (miejska)

Ochrona

  • Nie

NieZarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie