Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Lasy Łukowskie
  • 2008-11-14
  • PLB060010
  • Dyrektywa ptasia
  • 11488,4400

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej PolskiejDz.U. 2008 nr 198 poz. 12262008-11-06

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptakówDziennik Ustaw Rzeczpospolitej PolskiejDz. U. 2011, Nr. 25 poz. 1332011-02-04

Położenie formy ochrony przyrody

  • lubelskie, mazowieckie
  • siedlecki, łukowski
  • Wiśniew (wiejska), Łuków (wiejska), Stoczek Łukowski (wiejska), Łuków (miejska), Domanice (wiejska), Stanin (wiejska)

Ochrona

  • Nie

NieZarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie