Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Lasy Łukowskie
  • 2008-11-21
  • PLB060010
  • Dyrektywa ptasia
  • 11488,4400

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2008 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000Dziennik UrzędowyDz.U.08.198.12262008-11-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • lubelskie, mazowieckie
  • siedlecki, łukowski
  • Wiśniew (wiejska), Łuków (wiejska), Stoczek Łukowski (wiejska), Łuków (miejska), Domanice (wiejska), Stanin (wiejska)

Ochrona

  • Nie

NieZarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie