Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Kolumna - Las
  • 1993-01-01
  • Brak danych
  • Brak danych

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXIX/303/93 Rady Miasta i Gminy w Łasku z dnia 30 marca 1993 roku w sprawie uznania Kolumny-Lasu za zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Położenie formy ochrony przyrody

  • łódzkie
  • łaski
  • Łask (miejsko-wiejska)
  • Brak danych

Ochrona

  • Ochrona występującego na obszarze starodrzewu, pozostałości krajobrazu naturalnego, a także zachowanie wartości estetycznych, kulturowych i krajobrazowych.
  • Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór