Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Parki Złoczewskie
  • 2004-12-18
  • Brak danych
  • Brak danych

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA Nr XXIII/165/04 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 29 października 2004 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowegoDziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004 r., Nr 317 poz. 2640 2004-12-03

Położenie formy ochrony przyrody

  • łódzkie
  • sieradzki
  • Złoczew (miejsko-wiejska)
  • Brak danych

Ochrona

  • Brak danych
  • Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór