Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Dolina Marianki
  • 1996-09-01
  • 38,5000
  • Obszar stawów, lasów, łąk, pastwisk i nieużytków położonych w dolinie rzeki Marianki i Krynicy.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXVI/120/96 Rady Gminy w Fajsławicach z dnia 18 sierpnia 1996 rokuTablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Fajsławicach

Położenie formy ochrony przyrody

  • lubelskie
  • krasnostawski
  • Fajsławice (wiejska)
  • Brak danych

Ochrona

  • Ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych, architektonicznych estetycznych i historycznych gminy Fajsławice.
  • Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór