Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Górna Mrożyca
  • 1998-01-01
  • 105,0000
  • Brak danych

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 7 Wojewody Skierniewickiego z dnia 6.03.1998 r. w sprawie wyznaczenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Górna Mrożyca" w gminie BrzezinyDziennik Urzędowy Województwa SkierniewickiegoDz.U.Woj. Skierniewickiego z 1998r. Nr 5, poz. 40

Położenie formy ochrony przyrody

  • łódzkie
  • brzeziński
  • Brzeziny (wiejska)
  • Brak danych

Ochrona

  • Celem ochrony jest zachowanie walorów estetycznych naturalnego i kulturowego krajobrazu doliny Mrożycy w górnym biegu rzeki i otaczających ją wzniesień.
  • Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór