Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Osjakowski
  • 1998-09-24
  • 2492,0000
  • Brak danych

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazoweDziennik Urzędowy Woj. SieradzkiegoDz. Urz. z 1998 r. Nr 20, poz. 1151998-09-09

Położenie formy ochrony przyrody

  • łódzkie
  • pajęczański, wieluński
  • Wierzchlas (wiejska), Osjaków (wiejska), Konopnica (wiejska), Siemkowice (wiejska)
  • Zachodnia granica ZP-K bierze początek przy granicy Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki na pograniczu gmin Konopnica i Osjaków, skąd kieruje się na południe drogą polną przez wieś Kresy, Skaleniec i dochodzi do wsi Dębina. Tam skręca w drogę wojewódzką nr 469, którą dociera l do granicy otuliny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Wschodnia granica ZP-K rozpoczyna się przy granicy PKHWiW w okolicy Strobina. Stąd drogą gminną podąża do wsi Krzetle i dalej, wzdłuż ściany lasu do drogi krajowej nr 8. Biegnąc tą drogą w kierunku Osjakowa mija kompleks leśny i jego zachodnim skrajem, w kierunku północno-zachodnim dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 440, którą dociera do Osjakowa. Następnie prowadzi drogą wojewódzką nr 474 przez wieś Felinów i skręca w drogę do wsi Borkowe . Dalej przez wieś Zmyślona dociera.do drogi wojewódzkiej nr 465, którą przez Bugaj Radoszawicki podąża, do granicy otuliny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Północną granicą ZP-K stanowi granica Parku Krajobrazowego Międayrzecza Warty i Widawki, natomiast granicę południową granica otuliny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

Ochrona

  • Brak danych
  • Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór