Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Uroczysko Lubniewsko
  • 2002-03-16
  • 1436,9000
  • Brak danych

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Gorzowskiego z dnia 28 września 1993 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy pn. "Uroczysko Lubniewsko"Dziennik Urzędowy Województwa GorzowskiegoDz. Urz. Woj. Gorz. z 1993 r. Nr 15, poz. 164

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy pn. "Uroczysko Lubniewsko"Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 30, poz. 3472002-03-01
2 Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zniesienia zakazów na działce o nr ewid. 308/5 zlokalizowanej na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Uroczysko Lubniewsko" Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 16062015-09-22

Położenie formy ochrony przyrody

  • lubuskie
  • sulęciński
  • Lubniewice (miejsko-wiejska), Sulęcin (miejsko-wiejska)
  • Brak danych

Ochrona

  • Zachowanie cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego wokół jeziora Lubniewsko, oraz otaczających jezioro lasów wraz z florą i fauną dla potrzeb dydaktycznych, naukowych, turystycznych i wypoczynkowych
  • Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór