Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Kijewickie Kerki
  • 2007-11-30
  • 302,4800
  • Brak danych

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA Nr X/83/07 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 28 września 2007 r. w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2007 r. Nr 123, poz. 16302007-11-15

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA Nr XXX/234/09 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Kijewickie Kerki"Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2009 r. Nr 83, poz. 11062009-07-29

Położenie formy ochrony przyrody

  • lubuskie
  • międzyrzecki
  • Skwierzyna (miejsko-wiejska)
  • Brak danych

Ochrona

  • Brak danych
  • Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór