Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Stawy Pęcickie
  • 2008-11-29
  • 63,0000
  • Brak danych

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 76 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 października 2008r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Stawy Pęcickie"Dziennik Urzędowy Województwa MazowieckiegoDz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 194 poz. 70372008-11-14

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • pruszkowski
  • Michałowice (wiejska)
  • Zespół, o całkowitej powierzchni 63,0 ha położony jest w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, w gminie Michałowice i obejmuje działki obrębu Pęcice nr 465 i 466.

Ochrona

  • Zachowanie fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego stawów rybnych, a w szczególności: siedlisk zwierzęcych, głównie ptaków, w tym wielu objętych ochroną gatunkową; tradycyjnie prowadzonej gospodarki rybackiej; małej retencji, w tym istotnej roli obiektu w bezpieczeństwie powodziowym.
  • Nie

Zarządzanie

Wojewódzki Konserwator Przyrody