Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Zaleskie Łęgi
  • 2001-03-29
  • 71,5800
  • Brak danych

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2001 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy obszaru położonego w mieście Szczecinie.Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 6, poz. 762001-03-14

Położenie formy ochrony przyrody

  • zachodniopomorskie
  • Szczecin
  • Szczecin (miejska)
  • W skład zespołu przyrodniczo-krajobrazowego wchodzą obszary obrębu leśnego Rozdoły, oznaczone w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Gryfino wg stanu na dzień 1 stycznia 1998 r., jako oddział lasu nr 386, 387, 388, 389, stanowiące działki geodezyjne nr 386, 387/2, 388, 389 obrębu ewidencyjnego Śródmieście 115, jednostki ewidencyjnej Szczecin miasto.

Ochrona

  • Ochrona cennego ekosystemu lasów bagiennych, mającego szczególne znaczenie dla zachowania i ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
  • Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór