Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Rzeka Prusina
  • 1997-01-01
  • 234,3200
  • Fragment doliny rzeki Prusiny otoczony lasem o charakterze Fraxino - Ulmetum campestris na dnie doliny, Aceri - Tilietum na zboczach i Leucobryo - Pinetum na wierzchowinie.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 14/97 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo - krajobrazowy na terenie województwa bydgoskiegoDziennik Urzędowy Województwa BydgoskiegoDz. Urz. Woj. Bydg. z 1997 r. Nr 16, poz. 791997-05-07

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie
  • świecki, tucholski
  • Śliwice (wiejska), Osie (wiejska)
  • Brak danych

Ochrona

  • dolina rzeki Prusiny
  • Nie

Zarządzanie

Wojewódzki Konserwator Przyrody