Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Las Golczewski
  • 1994-01-01
  • 204,7500
  • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy obejmuje fragmenty ekosystemów leśnych oraz związanych z nimi rzadkich i chronionych gatunków herpetofauny i awifauny.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 3/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Las Golczewski"Dziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r. Nr 16, poz. 649 2009-05-15

Położenie formy ochrony przyrody

  • zachodniopomorskie
  • kamieński
  • Golczewo
  • Brak danych

Ochrona

  • Celem ochrony w zespole jest zachowanie fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, w tym zachowanie fragmentu ekosystemów leśnych oraz związanych z nimi rzadkich i chronionych gatunków herpetofauny i awifauny, zasługujących na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne.
  • Nie

Zarządzanie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Rokita