Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Zespół Parków Kasprowicza-Arkoński
  • 1994-05-16
  • 91,5600
  • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy obejmuje wyjątkowo cenny krajobraz kulturowy z fragmentami krajobrazu naturalnego.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr L/708/94 z dnia 16 maja 1994r. W sprawie uznania niektórych terenów za użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA Nr X/287/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 86, poz. 14302007-07-23
2 UCHWAŁA NR XXXI/830/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr X/287/07 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowychDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 31912017-07-20

Położenie formy ochrony przyrody

  • zachodniopomorskie
  • Szczecin
  • Szczecin (miejska)
  • Brak danych

Ochrona

  • Celem powołania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest ochrona wartości przyrodniczych i estetycznych wyjątkowo cennego krajobrazu kulturowego z fragmentami krajobrazu naturalnego.
  • Nie

Zarządzanie

Prezydent Miasta