Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Jezierzyce
  • 1994-05-16
  • 106,7100
  • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy obejmuje cenny krajobraz dolinny w strefie ochronnej Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa".

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr L/708/94 z dnia 16 maja 1994r. W sprawie uznania niektórych terenów za użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA Nr X/287/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 86, poz. 14302007-07-23

Położenie formy ochrony przyrody

  • zachodniopomorskie
  • Szczecin
  • Szczecin (miejska)
  • Brak danych

Ochrona

  • Celem powołania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest ochrona wartości estetycznych i przyrodniczych cennego krajobrazu dolinnego w strefie ochronnej Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa" i położenie w proponowanym specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000.
  • Nie

Zarządzanie

Prezydent Miasta