Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Wodozbiór
  • 1994-05-16
  • 63,3900
  • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy obejmuje cenny krajobrazu naturalny (w szczególności ukształtowania terenu oraz cieków i zbiorników).

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr L/708/94 z dnia 16 maja 1994r. W sprawie uznania niektórych terenów za użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA Nr X/287/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowychDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 86, poz. 14302007-07-23

Położenie formy ochrony przyrody

  • zachodniopomorskie
  • Szczecin
  • Szczecin (miejska)
  • Brak danych

Ochrona

  • Celem powołania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest ochrona wartości przyrodniczych i estetycznych cennego krajobrazu naturalnego (w szczególności ukształtowania terenu oraz cieków i zbiorników).
  • Nie

Zarządzanie

Prezydent Miasta