Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Suchogórski Labirynt Skalny
  • 2008-07-30
  • 19,8400
  • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy obejmuje wyrobiska pogórnicze i grzędy skalne, gdzie ukształtowały się interesujące zbiorowiska roślinne i zwierzęce.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA Nr XXVIII/385/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy obszaru pod nazwą "Suchogórski Labirynt Skalny"Dziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r. Nr 130 poz. 2520 2008-07-15

Położenie formy ochrony przyrody

  • śląskie
  • Bytom
  • Bytom (miejska)
  • Brak danych

Ochrona

  • Celem ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych terenu, którego powierzchnię tworzą wyrobiska pogórnicze i grzędy skalne, gdzie ukształtowały się interesujące zbiorowiska roślinne i zwierzęce.
  • Nie

Zarządzanie

Prezydent Miasta