Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Doły Piekarskie
  • 2006-12-09
  • 26,7979
  • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy obejmuje fragment krajobrazu naturalnego ze stanowiskami roślin chronionych i oczkiem wodnym.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr LXVI/581/2006 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 4 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Doły Piekarskie" jako pozostałości naturalnego ekosystemu na terenie Gminy Tarnowskie GóryDz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 136, poz. 38652006-11-24

Położenie formy ochrony przyrody

  • śląskie
  • tarnogórski
  • Tarnowskie Góry (miejska)
  • Granica Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Doły Piekarskie" przebiega wzdłuż granic gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, oznaczonych w ewidencji symbolem Lz. Obejmuje działki stanowiące własność Gminy Tarnowskie Góry, Skarbu Państwa i osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem 1 do uchwały (tabela) oraz zgodnie z mapą stanowiącą załącznik 2 do uchwały.

Ochrona

  • Celem ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest zachowanie ze względów przyrodniczych i krajobrazowych fragmentu krajobrazu położonego na obszarach powyrobiskowych znajdujących się w południowo-wschodniej części gminy Tarnowskie Góry, w dzielnicy Bobrowniki Śląskie-Piekary Rudne.
  • Nie

Zarządzanie

Burmistrz Miasta