Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Sarni Stok
  • 2002-08-21
  • 11,1900
  • nie podano

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA Nr LXII/954/2002 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Sarni Stok" w Bielsku Białej i wprowadzenia zakazów na terenie tego zespołuDziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r., Nr 55 poz. 1846 2002-08-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • śląskie
  • Bielsko-Biała
  • Bielsko-Biała (miejska)
  • zespół obejmuje obszar, którego granice określono w załączniku do uchwały i odpowiada przestrzennie jednostce funkcjonalnej G-I 7ZE miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta

Ochrona

  • nie okreslono
  • Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór