Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • Wilczy Młyn
 • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków
 • 2015-12-30
 • 78,0100
 • brak danych

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała nr XXI/288/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Wilczy Młyn"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 85032015-12-16

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • Poznań
 • Poznań (miejska)
 • Obiekt obejmuje całość lub część działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami (obręb/arkusz/działka): 15/01/2, 15/01/3/2, 15/01/4, 15/01/5, 50/11/39, 50/11/41/3, 50/11/41/4, 50/11/42, 50/11/43/2, 50/11/78/5, 50/11/85/4, 50/11/507/17, 50/28/505/1, 50/28/505/2. Jest położony w północnym klinie zieleni Poznania, z wyłączeniem rzeki Warty (na wysokości dz. nr 38 i 40, ark. 11, obręb 50 Naramowice oraz dz. nr 1, ark. 01 i dz. nr 1, ark. 02, obręb 15 Karolin). Obiekt graniczy od zachodu z ul. Lechicką (na wysokości Fortu IVa), od południa z ul. Chemiczną, od wschodu wzdłuż użytku gruntowego (tj. działki nr 6/23, ark. 01, obr. 15 Karolin) i od północy z ul. Karpią.

Ochrona

 • Ochrona siedlisk nietoperzy i gatunków objętych ochroną prawną, siedlisk przyrodniczych: fragmentów roślinności łęgowej i łąkowej (w tym kompleksu pozostałości łęgów nadrzecznych, wiklinisk, starorzeczy, szuwarów i łąk pokrywającego terasę zalewową doliny rzeki), fragmentów muraw napiaskowych oraz starego drzewostanu.
 • Nie

Zarządzanie

Prezydent Miasta Poznania