Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • Darzybór
 • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków
 • 2014-12-20
 • 408,0200
 • wykaz gatunków stwierdzonych na obszarze użytku ekologicznego określony został w załączniku nr 3 do uchwały Nr LXXV/1205/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Darzybór"

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała nr LXXV/1205/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2014 r w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Darzybór"Dz. Urz. Woj. WielkopolskiegoDz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2014 r. poz. 65322014-12-05

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • Poznań
 • Poznań (miejska)
 • RDLP Poznań, Nadl. Babki, oddz. 10 wydz. a , g , h , i , j , k , l , m , oddz. 11 wydz. a , b , c , d , f , g , h , i , j , k , oddz. 12 wydz. a , b , c , d , f , g , h , i , j , oddz. 13 wydz. a , b , c , d , f , g , h , i , j , k , oddz. 14 wydz.

Ochrona

 • ochrona dobrze zachowanych fragmentów borów mieszanych i roślinności łąkowej
 • Nie

Zarządzanie

Prezydent Miasta Poznania