Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • Bogdanka I
 • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków
 • 2012-01-28
 • 151,4500
 • gatunki charakterystczne dla użytku ekologicznego "Bogdanka I" określa załacznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/304/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXIII/304/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Bogdanka I"Dz. Urz. Woj. WielkopolskiegoDz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., poz. 3172012-01-13

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • Poznań
 • Poznań (miejska)
 • gm. M.Poznań

Ochrona

 • ochrona obszaru o wybitnych walorach przyrodniczych związanych z występowaniem siedlisk i zbiorowisk roślinności zbliżonych do naturalnych o charakterze łęgowym; ochrona szuwarów, torfowisk niskich oraz łąk o zróżnicowanej wilgotności; zachowanie dotychc
 • Nie

Zarządzanie

Prezydent Miasta Poznania