Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • Traszki Ratajskie
 • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków
 • 2011-09-13
 • 5,2272
 • ostoja chronionych gatunków zwierząt

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XV/146/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie" ; obwieszczenie nr 3/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchDz. Urz. Woj. WielkopolskiegoDz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 232, poz. 3736, Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 72352011-08-29

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała nr XXXI/447/VI/2012 Rady Miasta Poznaia z dnia 22 maja 2012 r.2012-05-22
2 Uchwała Nr XLII/651/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 18 grudnia 2012 r. z mieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie"Dz .Urz. Woj. WielkopolskiegoDz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Z 2013 r. poz 4502013-01-14
3 OBWIESZCZENIE NR 3/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/146/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie".Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 72352013-12-16

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • Poznań
 • Poznań (miejska)
 • fragment Parku przyosiedlu Tysiąclecia w Poznaniu;

Ochrona

 • Ochrona populacji płazów: a) traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris, syn. Triturus vulgaris), b) żaba trawna (Rana temporaria), c) ropucha szara (Bufo bufo), d) ropucha zielona (Pseudepidalea viridis, syn. Bufo viridis), e) żaba wodna (Rana esculenta co
 • Nie

Zarządzanie

Prezydent Miasta Poznania