Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • Jaskółcza Skarpa
 • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków
 • 2006-05-13
 • 0,0000
 • miejsca gniazdowania jaskółki brzegówki (Riparia riparia)

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXXII/286/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "Jaskółcza Skarpa"Dz. Urz. Woj. WielkopolskiegoDz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 61, poz. 15812006-03-16

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • międzychodzki
 • Sieraków (miejsko-wiejska)
 • RDLP Poznań, Nadl. Sieraków, oddz. 71 wydz. n

Ochrona

 • zachowanie róźnorodności biologicznej polegającej na ochronie miejsca gniazdowania jaskółki brzegówki
 • Nie

Zarządzanie

osoba upoważniona przez Burmistrza Gminy