Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • Rozlewisko Wopławka
 • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków
 • 2009-08-15
 • 65,9100
 • rozlewisko śródpolne - ostoja wielu rzadkich gatunków ptaków

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 26 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Rozlewisko Wopławka"Dz. Urz. Woj. Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 105 poz. 1659 z 31.07.2009 r.2009-07-31

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • kętrzyński
 • Kętrzyn (miejska), Kętrzyn (wiejska)
 • położony pomiędzy pólnocno-wschodnią granicą miasta Kętrzyn a wsią Wopławki

Ochrona

 • zachowanie terenów stanowiących ostoję wielu rzadkich gatunków ptaków
 • Nie

Zarządzanie

Wojewoda Warmińsko-Mazurski