Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • Uroczysko Zielona
 • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków
 • 2008-12-27
 • 17,5000
 • Zachowanie różnorodności biologicznej – zbiorowisk grądów, łęgów oraz zmiennowilgotnej łąki trzęślicowej z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXXI/538/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą "Uroczysko Zielona"Dz. Urz. Woj. ŚląskiegoDz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 214 poz. 4327 z dnia 12.12.2008 r.2008-12-12

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • Dąbrowa Górnicza
 • Dąbrowa Górnicza (miejska)
 • gm. M.Dąbrowa Górnicza

Ochrona

 • zachowanie różnorodności biologicznej - zbiorowisk grądów, łęgów oraz zmiennowilgotnej łąki trzęślicowej - z kilkunastoma stanowiskami roślin objętych ochroną ścisłą i częściową, ostoją kilkunastu chronionych gatunków ptaków oraz miejscami bytowaniai roz
 • Nie

Zarządzanie

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej