Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • Młaki nad Pogorią I
 • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków
 • 2002-06-06
 • 7,0000
 • Młaki wyrobiska kopalni piasku podsadzkowego

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr LVI/989/2002 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytek ekologiczny młak nad zbiornikiem wodnym Pogoria I w Dąbrowie GórniczejDz. Urz. Woj. ŚląskiegoDz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 47 poz. 1576 z dnia 1.07.2002 r.2002-05-22

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • Dąbrowa Górnicza
 • Dąbrowa Górnicza (miejska)
 • gm. M.Dąbrowa Górnicza

Ochrona

 • zachowanie formujących się biocenoz o wyjątkowych wartościach ze względu na nagromadzenie się ginących i rzadkich gatunków roślin
 • Nie

Zarządzanie

"Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór"