Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

  • Helskie Wydmy
  • wydma
  • 1999-12-02
  • 67,0800
  • wydmy białe i szare wraz z typowymi zespołami roślinnymi

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 163/99 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie uznania niektórych obszarów za użytki ekologiczneDz. Urz. Woj. PomorskiegoDz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 121 poz. 1073 z 17.11.1999r.1999-11-17

Położenie formy ochrony przyrody

  • pomorskie
  • pucki
  • Hel (miejska)

Ochrona

  • Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk.
  • Nie

Zarządzanie

"Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór"