Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

  • Doły Goszczowickie
  • bagno
  • 1997-02-14
  • 2,9200

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr P/2/97 Wojewody Opolskiego z 03.02.1997 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnej ochrony przyrodyDz. Urz. Woj. OpolskiegoDz. Urz. Woj. Opol. z 14.02.1997 r. Nr 4, poz. 281997-02-14

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z 08.12.2003 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczneDz. Urz. Woj. OpolskiegoDz. Urz. Woj. Opol. z 29.12.2003 r. Nr 109, poz. 23042003-12-29

Położenie formy ochrony przyrody

  • opolskie
  • nyski
  • Łambinowice (wiejska)
  • Wał Niemodliński, działka nr 187/1

Ochrona

  • Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór