Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

  • Suchy Ług
  • płaty nieużytkowanej roślinności
  • 1997-02-14
  • 29,5800

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr P/2/97 Wojewody Opolskiego z 03.02.1997 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnej ochrony przyrodyDz. Urz. Woj. OpolskiegoDz. Urz. Woj. Opol. z 14.02.1997 r. Nr 4, poz. 281997-02-14

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z 08.12.2003 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczneDz. Urz. Woj. OpolskiegoDz. Urz. Woj. Opol. z 29.12.2003 r. Nr 109, poz. 23042003-12-29

Położenie formy ochrony przyrody

  • opolskie
  • nyski
  • Korfantów (miejsko-wiejska)
  • Równina Niemodlińska, działki nr 16, 36, 37, 38

Ochrona

  • Celem ochrony jest ciąg śródleśnych łąk o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Łąki są również miejscem stałego żerowania bociana czarnego i żurawia
  • Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór