Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • użytek 136
 • torfowisko
 • 1996-12-19
 • 6,8600
 • nieużytek - torfowisko

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 73 Wojewody Radomskiego z dn. 19.12.1996 w sprawie uznania za użytki ekologiczneDz. Urz. Woj. RadomskiegoDz. Urz. Woj. Radom. Nr 27 poz 2541996-12-19

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 221 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia użytków ekologicznych na terenie województwa mazowieckiego.Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 162, poz. 24032001-08-06
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 95 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia użytków ekologicznych na terenie województwa mazowieckiego.Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 308, poz. 81102002-11-29
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 16 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia użytków ekologicznych na terenie województwa mazowieckiego.Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 203, poz. 54302004-08-13
4 ROZPORZĄDZENIE Nr 71 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2005 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia użytków ekologicznych na terenie województwa mazowieckiego.Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 175, poz. 55712005-07-28
5 ROZPORZĄDZENIE Nr 72 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie użytków ekologicznych.Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 172, poz. 55722005-07-28
6 Rozporządzenie Nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dn. 13.07.2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie użytków ekologicznychDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 138, poz. 36512007-07-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • Radom
 • Radom (miejska)
 • Gmina Radom, ewidencja gruntów 246

Ochrona

 • nieużytek - torfowisko
 • Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór