Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • Starorzecze Łacha Farna
 • starorzecze
 • 2001-06-02
 • 1,8000
 • Starorzecze Odry o silnie zróżnicowanej linii brzegowej, brzegi częściowo strome; w części wschodniej porośnięte - pas drzew i krzewów; bezpośrednie sąsiedztwo pól uprawnych; w części zachodniej otoczony lasem grądowym - dąb szypułkowy, lipa drobnolistna

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXI/671/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2000 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrocławia dla obszaru w rejonie ul. Janowskiej obrębu Pracze OdrzańskieDz. Urz. Woj. DolnośląskiegoDz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 1 poz. 7 z dnia 09.01.2001 r.2001-01-09

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • Wrocław
 • Wrocław (miejska)
 • Na skraju lasu na terenie Janówka

Ochrona

 • Brak danych
 • Nie

Zarządzanie

"Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór"